Wyższa pensja profesora a pomoc materialna dla studentów
W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora uczelni publicznej. Kwota ta ma znaczenie m.in. dla obliczania limitu - sumy do wypłaty z tytułu stypendium socjalnego i stypendium rektora.
Pomoc materialna na wokandzie, czyli trzy najważniejsze wyroki za…
Rok 2023 można uznać za obfity, gdy idzie o jakość wyroków w sprawach stypendialnych. Trudnością, ale nie rzeczą niemożliwą, było wskazanie trzech orzeczeń, które zasługują na szczególną uwagę.
Kto pyta, ten nie błądzi... w 2024 roku!
Wraz z początkiem Nowego 2024 Roku wracamy do cyklu pytań i odpowiedzi. Chodzi oczywiście o pomoc materialną dla studentów. Tym razem: zapomoga na okulary, stypendium dla osób niepełnosprawnych na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS i stypendium socjalne dla członków rodziny cudzoziemców.

Wyższa pensja profesora a pomoc materialna dla studentów

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora uczelni publicznej. Kwota ta ma znaczenie m.in. dla obliczania limitu - sumy do wypłaty z tytułu stypendium socjalnego i stypendium rektora.

21 lutego 2024