Kto pyta, nie błądzi... Lektura na Święta!

Wraz z końcem miesiąca czas na wpis z cyklu pt. Kto pyta, nie błądzi... Pytań nie brakowało, bowiem w marcu br. odbyły się webinary poświęcone pomocy materialnej, a także stacjonarne spotkania zorganizowane w siedzibie uczelni. Trudną, ale nie rzeczą niemożliwą, było wybranie trzech pytań. Czas więc na proste odpowiedzi, chociaż pytania wcale nie były łatwe.

31 marca 2024
Bannerkpnbs

Rankingi wydziałów prawa a pomoc materialna dla studentów

Zaczyna się sezon publikowania różnych rankingów mających na celu wyłonienie najlepszych wydziałów prawa. Ma to być wskazówka dla kandydatów na studia, gdzie warto studiować. Byłoby dobrze, aby rankingi uwzględniały również prawidłowe działanie organów w indywidualnych sprawach kandydatów na studia, studentów i doktorantów.

17 marca 2024
Bannerrwp

Prosto z wokandy - wyrok NSA z 23 I 2024 r.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 23 stycznia 2024 r., sygn. akt III OSK 3586/21, pochylił się nad zagadnieniem składu komisji stypendialnych oraz quorum. Czym innym jest bowiem liczba członków organów stypendialnych, a czym innym zdolność do orzekania. Problematyka prawidłowego składu oraz składu uprawnionego do wydawania decyzji jest na tyle istotne, że wady w tym zakresie mogą prowadzić do stwierdzenia nieważności decyzji.

11 marca 2024
Bannerpzw230124

Wyższa pensja profesora a pomoc materialna dla studentów

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora uczelni publicznej. Kwota ta ma znaczenie m.in. dla obliczania limitu - sumy do wypłaty z tytułu stypendium socjalnego i stypendium rektora.

21 lutego 2024
Bannerwppapmds

Pomoc materialna na wokandzie, czyli trzy najważniejsze wyroki zapadłe w 2023 roku!

Rok 2023 można uznać za obfity, gdy idzie o jakość wyroków w sprawach stypendialnych. Trudnością, ale nie rzeczą niemożliwą, było wskazanie trzech orzeczeń, które zasługują na szczególną uwagę.

02 lutego 2024
Banner3

Kto pyta, ten nie błądzi... w 2024 roku!

Wraz z początkiem Nowego 2024 Roku wracamy do cyklu pytań i odpowiedzi. Chodzi oczywiście o pomoc materialną dla studentów. Tym razem: zapomoga na okulary, stypendium dla osób niepełnosprawnych na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS i stypendium socjalne dla członków rodziny cudzoziemców.

15 stycznia 2024
Bannerkp

Przedłużenie ważności orzeczeń raz jeszcze!

Ustawa z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, zgodnie z tytułem, przedłuża ważność orzeczeń, co ma znaczenia w postępowaniach w przedmiocie przyznania stypendium dla osób niepełnosprawnych; chodzi również o stypendium socjalne.

02 stycznia 2024
Bannerpworj

Wykaz czasopism naukowych a stypendium rektora

Chcąc nagrodzić najlepszych studentów co roku uszczegóławiamy kryteria przyznawania stypendium rektora. Dobrze byłoby móc rozpisać wszystko, ale w praktyce ocieramy się coraz częściej o swoisty węzeł gordyjski. A rozwiązanie musi być proste i sprawiedliwe!

20 listopada 2023
Bannerwcnasr

Dylematy stypendialne..., czyli prognoza aktualna!

Tegoroczną akcję stypendialną można scharakteryzować jednym pytaniem - czy spadek liczby studentów ubiegających się o pomoc o charakterze socjalnym jest widoczny, czy znaczny? Mniejsza liczba stypendiów socjalnych ma przełożenie na podział funduszu stypendialnego i może potęgować trudności w racjonalnym wydatkowaniu dotacji. W tym chaosie warto robić swoje, rozpatrując wnioski rzetelnie.

08 listopada 2023
Bannerdst

Kto pyta, ten nie błądzi, czyli czas na nowy cykl edukacyjny!

Prawo nie musi być skomplikowane, chociaż niekiedy pozornie drobne różnice w stanie faktycznym mogą prowadzić do przyjęcia odmiennych rozwiązań. Są jednak w pomocy materialnej pytania powtarzalne - tzn. płynące z różnych uczelni, a jednak dotyczącego tego samego. Zaczynamy więc nowy cykl mający na celu popularyzację wiedzy w zakresie pomocy materialnej dla studentów.

06 listopada 2023
Bannerkpnb

Zmiany w pomocy materialnej dla studentów zagranicznych

Przyznawanie stypendiów i zapomóg, wbrew pozorom, nie należy do spraw łatwych. Nie dość, że trzeba znać przepisy uczelniane, to również doskonale orientować się w przepisach proceduralnych. Coraz częściej sięgamy do prawa podatkowego, czy przepisów o alimentacji. Przede wszystkim trzeba wiedzieć, komu pomoc materialna przysługuje. Podmiotem uprawnionym jest student. Warto jednak pamiętać, że z dniem 1 października 2023 r. przepisy ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce krąg osób uprawnionych uległ pewnym modyfikacjom.

03 listopada 2023
Bannerzwpmdsz

Dokumentowanie sytuacji materialnej studenta

Lektura rozporządzenia Ministra Rodziny i Pracy Społecznej z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych pozwala odpowiedzieć na szereg pytań co do niezbędnych dokumentów na użytek stypendium socjalnego.

25 października 2023
Bannerdsms

Prosto z wokandy - wyrok NSA z 2 VI 2023 r.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 2 czerwca 2023 r., sygn. akt III OSK 2272/21, przypomniał o celu pomocy materialnej dla studentów i o tym, kto jest adresatem tego wsparcia. Obok praw student ma również obowiązki.

19 września 2023
Bannernsa230602

Zmiany w prawie, czyli o postanowieniach regulaminów świadczeń dla studentów

Przygotowując się do roku akad. 2023/2024 warto pamiętać o ostatnich zmianach w prawie, które będą mieć zastosowanie podczas najbliższej akcji stypendialnej.

08 września 2023
Bannerbzm

Orzeczenie podstawą do przyznania stypendium dla osób niepełnosprawnych

Przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w zakresie dokumentów upoważniających do ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych odsyłają do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Orzeczenie ma również związek ze stypendium socjalnym oraz zapomogą.

14 sierpnia 2023
Banneron