Wykaz czasopism naukowych a stypendium rektora
Chcąc nagrodzić najlepszych studentów co roku uszczegóławiamy kryteria przyznawania stypendium rektora. Dobrze byłoby móc rozpisać wszystko, ale w praktyce ocieramy się coraz częściej o swoisty węzeł gordyjski. A rozwiązanie musi być proste i sprawiedliwe!
Dylematy stypendialne..., czyli prognoza aktualna!
Tegoroczną akcję stypendialną można scharakteryzować jednym pytaniem - czy spadek liczby studentów ubiegających się o pomoc o charakterze socjalnym jest widoczny, czy znaczny? Mniejsza liczba stypendiów socjalnych ma przełożenie na podział funduszu stypendialnego i może potęgować trudności w racjonal…
Kto pyta, ten nie błądzi, czyli czas na nowy cykl edukacyjny!
Prawo nie musi być skomplikowane, chociaż niekiedy pozornie drobne różnice w stanie faktycznym mogą prowadzić do przyjęcia odmiennych rozwiązań. Są jednak w pomocy materialnej pytania powtarzalne - tzn. płynące z różnych uczelni, a jednak dotyczącego tego samego. Zaczynamy więc nowy cykl mający na ce…

Wykaz czasopism naukowych a stypendium rektora

Chcąc nagrodzić najlepszych studentów co roku uszczegóławiamy kryteria przyznawania stypendium rektora. Dobrze byłoby móc rozpisać wszystko, ale w praktyce ocieramy się coraz częściej o swoisty węzeł gordyjski. A rozwiązanie musi być proste i sprawiedliwe!

20 listopada 2023